fbpx

"SATSANG" Hakkında:

Satsang, Hint Bilgeliğinde “Gerçeğin Yanında Olmak” anlamında Sanskritçe bir kavramdır. Bilgelik çalışmalarında, Yüksek Gerçek’lerin hissedilerek fark edilişine sıçramayı mümkün kılabilecek bu çalışmanın eşdeğer bir karşılığı olabilecek ifade ya da kavram Batı’da bulunmamaktadır.

Doğu bilgeliğinde, yüksek ruhsal farkındalıkların, bilgelik yolcusunda içsel olarak uyanması için uygulanan bu çalışma, kısaca; “Ustanın Enerji Alanında Bulunmak” ve onun yaşamakta olduğu farkındalıktan doğan titreşim alanında, onun yüksek frekansının alanı içerisinde sessizce yer almaktır.

Birkaç gün aralıksız, ustayla beraberlik içinde geçirilen bu zamanlarda; usta konuşabilir, sessiz kalabilir, ya da herhangi spontan bir durum yaratabilir ve talebe ona sevgi dolu bir güvenle kendini açmış olarak, sessizce, sükunet içerisinde konuşmadan, sormadan, zihinsel hiçbir aktiflik olmadan, kalbi açık, zihni sessizi sadece anda bulunmaktadır.

Tam bir teslimiyet ve sevgiyle ustaya güven içersinde “açık-alıcı” oluş; biri bileşik kap bağlantısına yol açar ve ustanın farkında olduğu ama söze lisana dökülemez olan farkındalık, bir bilgi olarak değil, bir hissediş olarak, enerji olarak, bir anda talebede fark ettirici uyanışlara sebep olabilir. Talebe böyle bir akışa maruz kalabilir. İşte bu bir “anlam aktarılışıdır. Zaten Satsang çalışmasına daima Varoluş müdahildir ve sezgisel akışlar Varoluş’un bir lütfudur. Aslında usta bir şey yapmamaktadır, talebe de bir şey yapmamaktadır, fakat bir şeyler olmaya başlar.

Bu akış, ustanın sürdürdüğü sözlü aktarım içerisinde olabileceği gibi, en sessiz zamanlarda da mümkün olabilir. Böyle sessizlik içinde oturulan bir çalışmayı dıştan gözlemleyen özellikle Batılı akılcı zihin içini Satsang kavramı çok saçmadır, yani bir çok insanın, sessiz bir üstadın yanında, konuşmadan, hatta düşünmeden oturuyor olması !..

Oysa Gothama Buda zamanından beri bilinip uygulanan, Sufizm’de de çok değerli bir yeri olan bu manevi aktarım yolu, satsang, bilgeliğin yeri doldurulamaz bir uygulamasıdır.

Satsang çalışmalarına katılabilmek için:

  1. Bilgelik çalışmalarımızı bitirmiş ve “Son 4” çalışmayı yüz yüze almış olmak.

Bilgelik çalışmalarımız 20 + 14 adet olup 20 çalışma Temel Bilgelik Eğitimi ve 14 çalışma Sırlar Okulu olarak sınıflandırılmıştır. 34 çalışmanın kişiye verdiği Bilgelik Farkındalığının toplam değeri, 4 günlük içselleştirme çalışması olan SATSANG inzivasına eşit değerdedir. Ancak kişiyi Satsang'a 34 çalışmanın toplamı ulaştırır. Bu sebepten, Bilgelik çalışmalarımız; (34 adet çalışma + 4 Günlük Satsang inzivası) olarak sizlere sunulmakta olan yüksek bir Var oluş halinin eğitimidir; Yani, "Mutluluğun Eğitimi", "Bilgece Yaşama Sanatı"dır.

  1. Dönem olarak kişinin, aktif, yoğun ve zihinsel ilgisini gerektiren işlerinin i olmadığı ve diğerlerinin, yakınlarının, kendisiyle irtibat kurmalarını gerektirmeyecek rahat bir zamanda olması.
  2. Telefonlarını çalışmanın başında kapatarak, çalışma sonunda iade alacağı şekilde sorumluya teslim edebilmek.
  3. Çalışma süresince (Pazartesi -Perşembe, 4 gün), hafif detoks gıdalarıyla beslenmesinde bir sağlık sorunu yaşamayacak olmak.

 

Uygulayan IŞIK YAZAN